Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #3  
Παλιά 13-08-06, 11:58
Το avatar του χρήστη Xenios
Xenios Ο χρήστης Xenios δεν είναι συνδεδεμένος
Administrator
 

Τελευταία φορά Online: 12-11-16 10:12
Φύλο: Άντρας
Ορθη καταγραφή φράσεων 3

• H-

1.Η αλήθεια πικρά = Η αλήθεια είναι πικρή.
2.Η αρχή (εστι)το ήμισυ του παντός = Η αρχή αποτελεί το μισό κάθε ενέρ-γειας ή προσπάθειας(Πλατ.Νομ.VI.753e.Eπ ίσης Αριστ.,Ηθ.Νικ.1098b 7.)
3.’Ηγγικεν η ώρα = έφτασε η ώρα(Πβ.Λουκά Ι.9. και Ιω.ΙΒ.23.)
4.Η γλώσσα σου προτρέχει της διανοίας = Δηλ.ομιλείς χωρίς πρώτα να σκέφτεσαι.
5.Η έξωθεν(καλή) μαρτυρία = η επιδοκιμασία και ο έπαινος του κόσμου.Π.χ.«Δεν μπορούσαν να τον διώξουν από τη θέση αυτή ,γιατί εκτός από τα προ-σόντα του είχε και την έξωθεν καλή μαρτυρία».
6.Η επαύριον = η επόμενη μέρα.
7.Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης(έσται) = Η φράση λέγεται για κάποια ενέργεια που πρόκειται να γίνει και υπάρχει φόβος μήπως αποδειχτεί πλα-νερή σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποια σχετική προγενέστερη,που επίσης υ-πήρξε πλανερή και επιζήμια(Ευαγγελική φράση Ματθ.ΚΖ.4.)
8.Η εσχάτη προδοσία = η προδοσία της πατρίδας.
9.Η Ζωή εν τάφω = Η ζωή(δηλ. ο Χριστός που χαρίζει τη ζωή) στον τάφο(αντίθεση)(Από τα εγκώμια της Μ.Παρασκευής(Στάση πρώτη στίχος α’ -Πβ.και σχετικό μυθιστόρημα του Σ.Μυριβήλη).
10.Ηθος ανθρώπω δαίμων = Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η μοίρα του.
Δηλ. η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται από τον ίδιο.(Ηρακλητος)
11.Η ισχύς εν τη ενώσει = Η Δύναμη στην Ενότητα.
12.Ηκιστα = ελάχιστα.
13.Ηλικίαν έχει ,αυτόν ερωτήσατε = Στην έννοια μπορεί να σας τα πει ο ίδιος.(Ιω.Θ.21.)
14.Ηλίου φαεινότερον = πασιφανές,πάρα πολύ φανερό.
15.Ημαρτον = αμάρτησα ,μετανοώ ,συγγνώμη.(Ματθ.ΚΖ.4.{Μετάνοι α του Ιούδα})
16.Η μεν φωνή Ιακώβ ,αι δε χείρες Ησαύ = Λέγεται σε περίπτωση που θέλει κάποιος να αντιδιαστείλει τον δράστη από τον ηθικό αυτουργό.(Γεν.ΚΖ.22)
17.Ηξεις αφήξεις = Π.χ «Αυτά τα ήξεις αφήξεις που μας λέτε δεν περνούν σε εμάς»(αυτά τα διφορούμενα πράγματα).
(Η φράση προέρχεται από το γνωστό χρησμό της Πυθίας «ήξεις αφήξεις ου θνήξεις εν πολέμω» του οποίου η αμφισημία έγκειται στη θέση του κόμμα-τος (πριν ή μετά το αρνητικό μόριο «ου»)
18.Η πιστις σου σέσωκέ σε = Η πίστη σου σε έχει σώσει.(Λουκά ΙΖ.19.
Επίσης Ματθ.Θ.22).
19.Ηρξατο χειρών αδίκων = Π.χ «Εμείς δε φταίμε σε τίποτα.Εκείνος ήρξατο χειρών αδίκων»(Δηλ.αρχισε πρώτος τις αδικοπραγίες).
20.H σιωπή χρυσός (εστι) = η σιωπή είναι χρυσάφι.
21.’Ησσονες = π.χ «ήσσονες ποιητές «δηλ. ποιητές μικρότερου διαμετρήματος.
22.Η τάν ή επι τάς = φράση που λέμε οταν παίρνουμε μια σοβαρή απόφαση. (Περιώνυμη φράση που έλεγαν οι Σπαρτιάτες στους γιους τους ,όταν τους παρέδιδαν την ασπίδα για τη μάχη «’Η να την φέρεις νικητής ή να σε φέρουν πάνω της νεκρό».Πβ.Πλουτ.,Λακ.αποφθ.16 .)
23.Η των ονομάτων επίσκεψις = Η εξέταση,ο προσδιορισμός ,η διασαφήνιση των όρων τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε (Πβ.Πλάτ.,Πολιτ,465C)
24.H χώρα του ανατέλλοντος ηλίου =δηλ. η Ιαπωνία.

• Θ-

1.Θου,Κύριε,φυλακήν τω στόματί μου = Φύλαξέ με ,Κύριε,να μην προφέρω κάτι κακό(Ψαλμ. 140.3.)
2.Θάλαττα θάλαττα = η αναφώνηση αυτή προφέρεται καμιά φορά και μεταφο-ρικά ,όταν δηλαδή διακρίνεται ξαφνικά ενα «παράθυρο εξόδου» σε κάποιο αδιέξοδο.(Ξενοφ.,Κύρ.Ανάβ.ΙV. 7.24.)
3.Θαρσείν χρη = πρέπει να έχουμε θάρρος(Θεοκρ. 5.41.)
4.Θάττον ή βράδιον = γρήγορα ή αργά
5.Θεία χάριτι = με θεία χάρη
6.Θεού θέλοντος(και καιρού επιτρέποντος) = αν ο Θεός θέλει (και το επιτρέψουν και οι περιστάσεις)Πβ.Ευριπ.,Θυέστ .απόσπ. 397.
7.Θεράπων ιατρός = ο ιατρός που μας παρακολουθεί
8.Θύραθεν παιδεία,θύραθεν σοφία =η εν αντιθέσει προς τη χριστιανική παιδεία ,σοφία.
9.Θύσαι και απολέσαι = στη φρ.»Είναι άνθρωπος του θύσαι και απολέσαι», δηλ.είναι αδίστακτος,κακούργος.
• Ι-

1.Ιδίαις χερσίν = με τα ίδια μου τα χέρια.
2.Ιδίοις όμμασιν = με τα ίδια του τα μάτια.
3.Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα = φρ.που λέγεται συνήθως σε εκείνους που καυχώνται για προγενέστερα ανεπιβεβαίωτα κατορθώματά τους και προ-καλούνται τώρα να τα επαναλάβουν,για να αποδείξουν ότι δεν λένε ψέματα. (Η φράση προέρχεται από τον αισώπειο μύθο «Ανήρ κομπαστής»)
4.Ιδού ο άνθρωπος = Δείτε τον άνθρωπο,να ποια είναι η κατάσταση του αν-θρώπου(Φρ.από την Καινή Διαθήκη Ιω.ΙΘ.6.)
5.Ιδού ο νυμφίος έρχεται = λέγεται ,όταν πρόκειται να επισημανθεί η α-προσδόκητη έλευση ενός προσώπου ή γεγονότος,που θα κρίνει τελεσίδικα το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας(Ματθ.ΚΕ.6.)
6.Ιδού(δόξης) στάδιον λαμπρόν = να πεδίο εξαιρετικά πρόσφορο για δράση και έρευνα.
7.’Ιδωμεν = θα δούμε...
8.Ιμάτιον Αντισθένους = λέγεται για κάποιον που καμαρώνει φιλάρεσκα δήθεν για την ταπεινοσύνη του.
9.Ιστός της Πηνελόπης = λέγεται για εργασία που αργεί πολύ να τελειώσει.
10.’Ιτε παίδες Ελλήνων = Εμπρός,παιδιά των Ελλήνων(Φράση από τον Αισχύλο Πέρσ.402. :»Ω παίδες Ελλήνων,ίτε).
• Κ-

1.Καδμεία νίκη = Ολέθρια για τον νικητή νίκη(από την νίκη του Ετεοκλή εναντίον του Πολυνείκη στη Θήβα,όπου και τα δύο αυτά αδέλφια σκοτώθη-καν).Πβ.Ηροδοτ. Ι.167.Συνώνυμο με το «Πύρρειος νίκη».
2.Καθ’έξιν = εκ συνηθείας (σε αντιδιαστολή προς το : κατά φύσιν)
3.Kαθεύδει υπό μανδραγόραν = Μεταφορ.Κοιμάται ύπνο βαθύ,αδιαφορεί τελείως(Ο μανδραγόρας είναι ναρκωτικό φυτό).
4.Καθ’οδόν,καθ’οιονδήποτε τρόπον,καθ’ολοκληρίαν,καθ ον χρόνον, καθ’υπαγόρευσιν ,καθ’υπερβολήν,καθ’ύπνους ,καθ’υπόδειξιν,καθ’υποτρο πήν = στην πορεία(στο δρόμο)/με οποιονδήποτε τρόπο/εξολοκλήρου(εντελώς)/ενόσω (όταν,στο χρονικό διάστημα που)/έπειτα από υπόδειξη,προτροπή,εντολή/ σε υπερβολικό βαθμό/στον ύπνο(στο όνειρο)/σύμφωνα με υπόδειξη/κατ’επα-νάληψη(εκ νέου).
5.Και ανθ’ημών ,ο Γουλιμής = Περίφημη φράση που είπε ο Χ.Τρικούπης,όταν έχασε την βουλευτική του έδρα στο Μεσολλόγι από έναν άσημο αντίπαλό του (1895).
6.Και δη = και μάλιστα. Π.χ «Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα είναι γενικά πολύ μεγάλη και δη στις ώρες τις κυκλοφοριακής αιχμής».
7.Καινά δαιμόνια = νέες ιδέες,καινούριες αντιλήψεις,επαναστατικές
απόψεις.Πβ.Πλάτ.Απολ.Σωκρ.11 και Ξενοφ.,Απομν.Ι.1.2
8.Και ουτω καθεξής = και έτσι στα υπόλοιπα(Βραχ.κ.ο.κ)
9.Καιρός παντί πράγματι = κάθε πράγμα στον καιρό του.
10.Και συ ,τέκνον,Βρούτε = λέγεται σε κάποιον δικό μας άνθρωπο,που ξα-φνικά και αναπάντεχα φωράται(πιάνεται επ’αυτοφώρω) να μας προδίδει. (Τη φράση είπε ο Καίσαρ στο φίλο του Βρούτο,που τον αναγνώρισε ανάμεσα στους δολοφόνους του).
11.Και τούτο ποιήσαι κακείνο μη αφιέναι = Και αυτό να κάνω και εκείνο να μην παραμελήσω.Πβ.Ματθ.ΚΓ.23).
12.Κακήν κακώς = Π.χ «Εφυγε κακήν κακώς...».
13.Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός = Αν κάνεις παρέα με κακούς ανθρώπους θα γίνεις και εσύ κακός(Πβ.Μεναν.Γνώμαι Μονόστ.274).
14.Κακού κόκορος κακόν ωόν = Μεταφ.Από κακό δάσκαλο βγαίνει κακός μαθητής.
Η φράση προήλθε από τη γνωστή διαμάχη μεταξύ του ρήτορα Κόρακα και του μαθητή του Τεισία σχετικά με την πληρωμή των διδάκτρων.
15.Καλή τη πίστει = με εμπιστοσύνη ,με καλόπιστη διάθεση.Π.χ «Εγώ του έδωσα την πληροφορία καλή τη πίστει...».
16.Κάλλιστον εντάφιον η βασιλεία = το ωραιότερο σάβανο είναι η βασιλεία.Περίφημη φράση της Θεοδώρας στον Ιουστινιανό σε κρίσιμη στιγμή.
17.Κατά γην και κατά θάλασσαν = σε ξηρά και θάλασσα,σε όλη την έκταση, παντού.
18.Καλώ υπό τα όπλα = στρατολογώ,επιστρατεύω.
19.Κατάγω νίκην ή θρίαμβον = Πετυχαίνω νίκη ή θρίαμβο.
20.Κατά κεφαλήν = π.χ κατά κεφαλήν εισόδημα.
21.Κατά κόρον = με τρόπο υπερβολικό.
22.Κατά κράτος = ολωσδιόλου ,εντελώς.Π.χ «Νικήθηκαν κατά κράτος».
23.Κατά μείζονα λόγον = πολύ περισσότερο .Π.χ «Αφού οι δάσκαλοι έχουν υποχρέωση να μελετούν συνεχώς,κατά μείζονα λόγον έχουν την ίδια υπο-χρέωση και οι μαθητές».
24.Κατά μόνας = μονάχος,κατ’ιδίαν.
25.Κατ’αντιδιαστολήν = σε αντιδιαστολή.
26.Κατ’αντιπαράστασιν = εξέταση κατηγορουμένου ή μάρτυρα παρόντος άλ-λου κατηγορουμένου ή μάρτυρα που λέει τα αντίθετα.Π.χ «Υπέβαλε αίτημα να εξεταστεί στο δικαστήριο κατ’αντιπαράστασιν με τον συνεργό του».
27.Κατ’αντιμωλίαν = κατ’αντιπαράσταση.Η λέξη αντιμωλία ετυμολογείται από το ρ.βλώσκω*έρχομαι(πβ.έ-μολον ,μολών λαβέ).
28.Κατά πόδας = Π.χ «Τον πήραν κατά πόδας και σε λίγο έγινε άφαντος»,δηλ. τον κυνήγησαν.
29.Κατά συνθήκην ψεύδη = συμβατικά ψεύδη.
30.Κατά συρροήν = Π.χ «Εχει παραπεμφθεί σε δίκη για εγκλήματα κατά συρροήν»,δηλ.για σωρεία εγκλημάτων.
31.Κατά το δη λεγόμενον = σύμφωνα βέβαια με αυτό που λέγεται.
32.Κατά το δοκούν = κατά τη γνώμη του,αυθαίρετα.
33.Κατά το μάλλον ή ήττον = λίγο-πολύ,κάπως,περίπου.
34.Κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν = όμοιος,ολόιδιος «Η κόρη του είναι κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν του πατέρα της».Πβ Γέν.Α.26.
35.Κατ’επίφασιν = φαινομενικά.
36.Κατ’ευφημισμόν = με ευοίωνο και όχι δυσοίωνο όνομα.
37.Κατ’όναρ = στον όνειρο,στον ύπνο μου.
28.Καυδιανά δίκρανα = Στη φράση «περνώ μέσα από ή κάτω από τα καυδιανά δίκρανα» ,δηλ.αναγκάζομαι να υποστώ ταπεινώσεις.
29.Κεκαρμένος εν χρω = Κουρεμένος «γουλί».
30.Κέρας Αμαλθείας = Μεταφ.αφθονία,πλούτος.Πβ.Αν ακρ.8
31.Κήδομαι (του,της,...) = Σέβομαι ,εκτιμώ .Π.χ «Κήδομαι της υπομονής σας και δεν συνεχίζω άλλο...».
32.Κινώ πάντα λίθον = μετέρχομαι κάθε μέσο ,θεμιτό ή αθέμιτο.
33.Κλάδος ελαίας = μεταφ.ειρηνική πρόταση,ειρήνη.Π.χ «Μας προσφέρει τώρα που μας έχει ανάγκη κλάδον ελαίας».
34.Κλαυθμός και βρυγμός οδόντων = θρήνος και τριγμός των δοντιών.
Ματθ.ΚΕ.30.
35.Κλεινόν άστυ = ένδοξη πόλη.Λέγεται συχνά για την Αθήνα.
36.Κλίνατ’επί δεξιά (ή επ’αριστερά) = παράγγελμα (στροφή δεξιά ή αριστερά).
37.Κοινή συνεναίσει = με κοινή συγκατάθεση.
38.Κομίζω γλαύκα ες Αθήνας = Μεταφ.Λέγεται γι’αυτούς που μιλούν για πολύ γνωστά πράγματα ,σαν να ήταν εντελώς νέα και άγνωστα.
Πβ.Αριστοφ.Ορν.301.Στην Αθήνα η κουκουβάγια ήταν κάτι το κοινό και
πολύ γνωστό πράγμα,αφού το πουλί αυτό-ως σύμβολο της Αθηνάς-εικονιζό-
ταν πάνω στα νομίσματα ,στις μετόπες των ναών,στις οροφές των σπιτιών
,στα κράσπεδα των δρόμων,κ.α
39.Κόπρος ή στάβλοι του Αυγείου = η φράση προήλθε από το γνωστό άθλο του Ηρακλή.Απολλ.Βιβλ.Β.V.5.
40.Κρανίου τόπος = Λέγεται για κάποιο μέρος ,όπυ η ζωή σ’αυτό είναι πραγματική κόλαση.Ματθ.ΚΖ.33.Επίσης Ιω.ΙΘ.17.
41.Κροκοδείλια δάκρυα = υποκριτικά δάκρυα.
42.Κρούω τας θύρας = μεταφ.χτυπώ για βοήθεια ,απευθύνομαι κάπου ζητώντας συμπαράσταση στη δύσκολη στιγμή μου.
43.Κτήμα ες αεί = λέγεται για έργο αιώνιας αξίας.Θουκ.Ι.22
44.Κύκνειον άσμα = τελευταία δραστηριότητα ή εκδήλωση πριν από το τέλος.
Πβ.Πλατ.Φαίδ.84.Ε.
45.Κυλώνειον άγος = λέγεται για ενοχή σε φοβερό έγκλημα και ιδίως για ενέργεια παράσπονδη προς ηττημένο εχθρό .Προήλθε από το γνωστό άγος του Κύλωνος.Πβ.Ηροδ.V.71 και Θουκ.Ι.126.
46.Κύμβαλον αλαλάζον = μεταφ.λέγεται για άνθρωπο που απηχεί ξένες γνώμες
άκριτα.Παύλ.Α’Κορινθ.ιγ’.1.
47.Κύριος οίδε = ποιος ξέρει.
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ -Κ-
• Λ-

1.Λάθε βιώσας = να ζεις στην αφάνεια ,να μην επιδιώκεις την προβολή.
Επικ.,απ.551.
2.Λαμβάνει σάρκα και οστά = μεταφ. πραγματοποιείται,υλοποιεί αι.
3.Λευκή περιστερά = μεταφ. Π.χ «Εδώ που τα λέμε δεν είσαι και εσύ λευκή περιστερά!» , δηλ. εντελώς αθώος.
4.Λίθοι και πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα = λέγεται για πράγματα που βρίσκονται ή αφήνονται σε μεγάλη αταξία και σύγχυση. Ξενοφ.Απομν.ΙΙΙ.1.7.
5.Λίθος επί λίθον = Π.χ «Καταστράφηκαν όλα.Δεν έμεινε λίθος επί λίθον».
Ματθ.ΚΔ.2.
6.Λόγοι ανηκέστου βλάβης = Π.χ «Στην αίτησή του για αποφυλάκιση επικαλ-λειται λόγους ανηκέστου βλάβης»,δηλ. προβάλλει σοβαρότατους λόγους υγείας.
7.Λόγος έργου σκιά = ο λόγος είναι η σκιά της πράξης.Πβ.Δημοκρ.απόσπ.82,
Diels.
8.Λυδία λίθος = μεταφ.όργανο ή μέσο με το οποίο δοκιμάζεται κάποιος ή κάτι.Πβ Σοφ.απόσπ.886.
• Μ-

1.Μακαρία τη λήξει = Π.χ «’Ολοι αναφέρθηκαν με δυσφορία στον μακαρία τη λήξει σταλινισμό».
2.Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι = κατά παρερμ.ευτυχισμένοι και καλότυ-χοι οι κουτοί(οι αγαθοί,οι ταπεινοί στο φρόνημα). Ματθ.Ε.3.
3.Μάχαιραν δώσεις μάχαιραν λαμβάνεις = μεταφ.ό,τι κακό κάνει κανείς, ίδιο κακό θα τον βρεί.Πβ.Ματθ.ΚΣΤ.52.
4.Μέγα βιβλίον μέγα κακόν = αναφέρεται με πικρόχολη διάθεση στα ογκώδη και δύσχρηστα βιβλία(Περίφημη φράση του Καλλίμαχου -απόσπ.465 ,Pfeiffer ).
5.Μέλας ζωμός = μαυροζούμι .Το γνωστό φαγητό των Σπαρτιατών.
6.Μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά = ενδιαφέρεσαι και ασχολείσαι με ένα σωρό ασήμαντα πράγματα(και όχι με τα σπουδαία).Πβ.Λουκά Ι.41.
7.Μερίς του λέοντος = η μεγαλύτερη μερίδα(Από το γνωστό μύθο του Αισώπου)
8.Μεσούντος(του χειμώνος,κλπ.) = ενώ βρισκόμαστε στη μέση του κλπ.
9.Μετά βαϊων και κλάδων = Π.χ «Τον υποδέχτηκαν μετά βαϊων και κλάδων» , δηλ. του έκαναν θριαμβευτική υποδοχή.Πβ.Ματθ.ΚΑ.8 και Ιω.ΙΒ.13.
10.Μετά λόγου γνώσεως = με πλήρη επίγνωση των πραγμάτων.
11.Μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού = έπειτα από πρώτη και δεύτερη άκαρπη συμβουλή,μην επιμένεις άλλο πια(Παύλου ,Τίτ.Γ.10).
12.Μεταξύ σφύρος και άκμονος = ανάμεσα σε δύο εμπόδια,σε δύο κακά.
13.Μετά φανών και λαμπάδων = «Τον υποδέχτηκαν εκείνη τη μέρα μετά φανών
και λαμπάδων».Ιω.ΙΗ.3
14.Μετά φόβου προσέλθετε = πλησιάστε με ευλάβεια,με φόβο.
15.Μετέρχεται παν μέσο = χρησιμοποιεί κάθε μέσο.
16.Μέτρον άριστον = Η αποφυγή των άκρων ,η χρυσή μεσότητα,η μετριοπάθεια είναι η καλύτερη στάση και τακτική σε κάθε περίπτωση. Πβ.Κλεόβουλος Ι.63(Diels-Kranz)Πβ.επίσης Ησιόδ.,’Εργα και Ημ. 692, Πινδ.,Πυθ.ΙΙ.64 και απόσπ.110.
17.Μέχρι κεραίας = με απόλυτη ακρίβεια ,με κάθε λεπτομέρεια,χωρίς να πα-
ραλειφθεί τίποτε.
18.Μέχρι μυελού οστέων = ως το κόκκαλο ,τελείως ,καθ’ολοκληρίαν.
19.Μέχρις εσχάτων = ως το τέλος,ως το θάνατο.
20.Μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος = «Πολέμησαν μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος...».
21.Μέχρι τούδε = μέχρι τώρα .
22.Μέχρι τρυγός = μεταφ. ως το πάτο ,ως το τέλος .
23.Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιει η δεξιά σου = ας μη γνωρίζει το α-ριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου(δηλ. με απολυτη μυστικότητα).
Ματθ.ΣΤ.3
24.Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω = Να μη μπει κανένας που δε γνωρίζει γε-ωμετρία.Μεταφ.Να μη μπει κανένας άσχετος (Επιγραφή στην πύλη της σχολής του Πλάτωνα)
25.Μηδέν άγαν = να μην κάνεις τίποτε το υπερβολικό(Επιγραφή στο Δελφικό μαντείο)
26.Μηδενί δίκην δικάσης πριν αμφοίν μύθον ακούσης = μην καταδικάσεις κανέναν πριν ακούσεις τα επιχειρήματα και των δυο αντιδίκων. Πβ.Αριστοφ.Σφήκ.725.
27.Μηδενί συμφοράν ονειδίσης.Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον = να μην κοροϊδέψεις κανέναν για τη συμφορά του.Γιατί η τύχη είναι κοι-νή και το μέλλον άγνωστο.Πβ. Ισοκρ.,προς Δημόν.29.
28.Μη δώτε το άγιον τοις κυσίν = μεταφ. μην περιφραονείται πολύτιμα πράγματα,μην αγνοείται τα σπουδαία.Ματθ.Ζ.6.
29.Μη κακοίς ομίλει = να μη συναναστρέφεσαι με φαύλους.
30.Μηκέτι αμάρτανε = μη κάνεις άλλες αμαρτίες .Πβ Ιω.Η.11.
31.Μη κρίνετε ίνα μη κριθείται = μην κρίνεται τους άλλους για να μην κριθείται και εσείς.Ματθ.Ζ.1.
32.Μήλον της ‘Εριδος = αντικείμενο διεκδίκησης ,αιτία διαμάχης,αφορμή λογομαχίας(Από το γνωστό μύθο της φιλονικίας των τριών θεαινών-Ηρας , Αθηνάς,Αφροδίτης- για το ποια είναι ομορφότερη).
33.Μη μου τους κύκλους τάραττε = μεταφ. μη με ανησυχείς,μη με σκοτίζεις ,μη με βγάζεις από την ηρεμία μου(Η γνωστή φράση του Αρχιμήδη προς Ρω-μαίο στρατιώτη ,που όρμησε να του χαλάσει τους σχεδιασμένους στο δάπεδο κύκλους).
34.Μη ταρασσέσθω υμών η καρδία = μην ταράζεσθε,,μη χάνετε τη γαλήνη της ψυχής σας.Ιω.ΙΔ.1.
35.Μουσικήν ποίει και εργάζου = να ασχολείσαι με τη μουσική και να
έχεις αυτήν ως έργο σου.Πβ.Πλάτ.Φαίδ. 60e
36.Μυρία κακά έπονται = Π.χ «Τω γήρατι μυρία κακά έπονται».
37.Μωραίνει Κύριος(λαόν) ον βούλεται απολέσαι = Μωραίνει ο Θεός (τον λαό) εκείνον που θέλει να αφανίσει.
38.Μωραί παρθένοι = Π.χ «Είναι αλήθεια πως ποτέ δεν περίμενε ότι θα την
παθαίναμε ,όπως αι μωραί παρθένοι» (δηλ. πως θα βρεθούμε ανέτοιμοι και
απροετοίμαστοι).Ματθ.ΚΕ.2

• Ν-

1.Νήδυμος ύπνος = βαθύτατος ύπνος.Πβ.Ομ.Οδ.υ.79.
2.Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες = όσοι έκαναν νηστεία και όσοι δεν έκαναν(Προέρχεται από τον «Λόγον Κατηχητικόν» του Χρυσοστόμου).
3.Νεφρύδιον και παρελεύσεται = δηλ.»συννεφάκι είναι και θα περάσει». Φράση που είμε ο Μ.Αθανάσιος για την εκδίωξη που υπέστη από τον Ιου-λιανό.
4.Νίπτω τας χείρας μου = μετ.δεν έχω καμία ανάμιξη ,καμία ευθύνη,δεν ανακατεύομαι άλλο πια με αυτήν την υπόθεση. Ματθ.ΚΖ.24.
5.Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν = να ξεπλύνεις τις αμαρτίες σου ,όχι μόνον το πρόσωπό σου,να εξαγνιστείς.
Είναι η περίφημη κ α ρ κ ι ν ι κ ή επιγραφή (δηλ.φράση που διαβάζεται από την αρχή και από το τέλος το ίδιο) που είχε χαραχθεί στο ναό της Αγ.Σοφίας.
6.Νους ορά και νους ακούει = λέγεται όταν θέλουμε να τονίσουμε ότι τα πάντα (αισθήματα,εντυπώσεις,κλπ.) χουν την πηγή τους στο νου του ανθρώ-που.Επίχ.απόσπ. 12,Diels.
7.Nους υγιεί εν σώματι υγιΕΙ = ένα υγιές πνεύμα προϋποθέτει ένα υγιές σώμα.Πβ.το λατ.”Mens sana in corpore sano”.
8.Νυν απολύεις τον δούλον σου,Δέσποτα = λέγεται όταν δούμε να πραγματο-ποιείται επιτέλους κάτι ,που σφόδρα επιθυμούμε να γίνει.Λουκά Β.29.
9.Νυν υπερ πάντων αγών = λέγεται όταν πρόκειται να τονιστεί η κρισι-μότητα μιας προσπάθειας.Αισχ.Περσ.405.
• Ξ-

1.Ξένιος Ζεύς = ο Δίας,ο προστάτης της φιλοξενίας.Πβ.Κρατίν.111.
2.Ξόανον = χρησιμοποιείται ως «βρισιά».Π.χ. «Μην κάνεις παρέα με αυτό το
ξόανον»(Ξύλινο ειδώλιον,άγαλμα θεού ή θεάς)
• Ο-

1.Ο αίρων την αμαρτία του κόσμου = λέγεται μεταφ. για κάποιον που»παίρ-νει πάνω» του τις συνέπειες από τα ολισθήματα των άλλων.Ιω.Α.29.
2.Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω = λέγεται σε αυτούς που είναι έτοιμοι να καταδικάσουν κάποιον,παραβλέποντας φαρισαϊκά ότι είναι και οι ίδιοι ένοχοι και αμαρτωλοί.Πβ.Ιω.Η.7.
3.Ο αποθανών δεδικαίωται = ο νεκρός είναι δικαιωμένος(έχει κριθεί πια).
Παύλου,Ρωμ.ΣΤ.7.
4.Ο γέγονε,γέγονε = ό,τι έγινε,έγινε.Πβ.Ιω.ΙΘ.22
5.Ο γέγραφα,γέγραφα = ό,τι έχω γράψει ,έχω γράψει.’Ο,τι έχω αποφασίσει θα γίνει χωρίς καμία αλλαγή ή τροποποίηση.Πβ.Ιω.ΙΘ.22.
6.Ο γέρων δις παις = ο γέρος δυο φορές παιδί.Πλάτ.Νομ.646Α.
7.Ο γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων = ο αγράμματος είναι στην ουσία τυφλός.Μεν.Γνώμαι.Μονόστ.438.
8.Ο ενάγων(η ενάγουσα) = ο κατήγορος ,αυτός που κάνει την αγωγή εναντίον
κάποιου.
9.Ο έχων ώτα ακούει ακουέτω = αυτός που έχει αυτιά να ακούει,ας ακούει.
Αυτός που έχει διάθεση να ακούσει ,ας ακούσει.
Λουκά ΙΔ.35.,Μαρκου Δ.9,Ματθ.ΙΑ.15.
10.Ο εωρακώς μεμαρτύρηκε = αυτός που με έχει δει,το έχει επιβεβαιώσει.
Πβ.Ιω.ΙΘ.35.
11.Οι καθ’ων = οι κατηγορούμενοι στη δικανική γλώσσα.
12.Οι καιροί ου μενετοί = οι καιροί δεν επιτρέπουν άλλη αναβλητικότητα και αδράνεια.Πβ.Θουκ.Α.142.
13.Οικεία βουλήσει = με δική μου θέληση,αυτοβούλως.
14.Οίκοθεν = αυτονόητα,αυτεπάγγελτα.Π.χ «Αυτό εννοείται οίκοθεν» ,δηλ. είναι αυτονόητο.
15.Οι λίθοι κεκράξονται = οι πέτρες θα φωνάξουν .Π.χ. «Γι’αυτόν τον άνθρωπο ,ποιος μπορεί να πει κακό;Και οι λίθοι κεκράξονται...». Λουκά ΙΘ.40.
16.Οι παροικούντες εν Ιερουσαλήμ = «Τι εχει προσφέρει ο καθένας μας το γνωρίζουν όλοι οι παροικούντες εν Ιερουσαλήμ», δηλ.όλοι οι παρεπι-δημούντες στον τόπο μας ή όλοι οι γνώστες του σχετικού θέματος. Λουκά ΚΔ.18.Λέμε συχνά οι παροικούντες τ η ν Ιερουσαλήμ.
Συνέχεια -Ο-
• Οι τα φαιά φορούντες και περί ηθικής λαλούντες = λέγεται για αυτούς που επιδεικνύουν σεμνότυφο ντύσιμο και δε χάνουν ευκαιρία να μιλούν για ηθική(Η φράση προέρχεται από το ποιήμα του Καβάφη «Θέατρον της Σιδώνος, 400 μ.Χ».
• Ο μη δαρείς ου παιδεύεται = αν δε φάει κανείς ξύλο δε μαθαίνει γράμμα-τα.Πβ.Μενάνδ.,Γνώμαι Μονόστ.422.
• Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω = ‘Οποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει να τρώει.Πβ Παύλου ,Τιμόθ.Γ.10.
• Ο μη ων μεθ’ημών καθ’ημών(εστι) = οποιος δεν ειναι με το μερος μας είναι εναντίον μας.Πβ.Ματθ. ΙΒ.30.
• Ομφακές εισιν = είναι αγουρίδες(Λέγεται για κάποιον που περιφρονεί δή-θεν κάτι,το οποίο στην πραγματικότητα δε μπορεί να φτάσει). Από τον γνωστό μύθο του Αισώπου με την αλεπού και τα σταφύλια.
• Ομφαλός της γης = το κέντρο της γης.
• Ο όφις με ηπάτησε = λέγεται όταν θέλουμε να ρίξουμε αλλού τις ευθύνες μας.Γέν.Γ.13.
• Οπερ έδει δείξαι = Φράση που συνηθίζεται στα μαθηματικά : αποδείχτη-κε αυτό που έπρεπε να αποδείξουμε.
• ‘Ορθρου βαθέος = ενώ ήταν ακόμη βαθιά χαράματα.Πβ.Λουκά ΚΔ.1.
• Οσημέραι = ημέρα με την ημέρα ,σιγά σιγά.
• Οσονούπω = σε λίγο χρόνο,όπου να’ναι.
• Ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσεις = εκείνο που δε θέλεις να γίνει στον ε-αυτό σου μην το κάνεις στον άλλο.
• Ο τρώσας και ιάσεται = όποιος έκανε την πληγή θα προσπαθήσει να την γιατρέψει(Πβ.Mant.Prov.II.28.)
• Ουδείς εκών κακός = κανείς δεν είναι κακός με τη θέλησή του(Μία από τις βασικότερες διδαχές του Σωκράτη)
• Ουδεν κρυπτόν υπό τον ήλιον = τίποτε δε μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα.
• Ουκ εα με καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον = δε με αφήνει να κοιμη-θώ(να ησυχάσω) η νίκη του Μιλτιάδη.
Είναι η περίφημη φράση που έλεγε ο Θεμιστοκλής μετά τη νίκη των Αθη-ναίων στον Μαραθώνα.Αλλοι την αποδίδουν στη φιλοδοξία και στη ζήλεια του Θεμιστοκλή,και άλλοι στην ανησυχία και στον φόβο του ότι οι βάρβα-ροι θα ξαναχτυπούσαν σύντομα την Ελλάδα,όπως το διορατικό του δαιμόνιο διέβλεπε.
• Ουκ εν τω ‘Αδη μετάνοια = δεν υπάρχει πια στον ‘Αδη μετάνοια.
• Ουκ επ’άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος = ο άνθρωπος δεν αξίζει να ζει μόνο για την υλική τροφή του(χρειάζεται δηλ. και πνευματική τροφή). Ματθ.Δ.4.
• Ου με πείσεις ,καν με πείσεις = δε θα με πείσεις και αν ακόμα με πεί-σεις.
Ου παντός πλειν ες Κόρινθον = μεταφ.δεν είναι εύκολο στον καθένα να α-ποχτήσει ένα τόσο πανάκριβο πράγμα(Η Κόρινθος στην αρχαιότητα ήταν πλου-σιότατη).
• Ουρανόθεν επέμφθη = στάλθηκε από τον ουρανό(Ακάθ.Υμνος)


• Π-

1.Πάθει μάθος = μαθαίνουμε παθαίνονταςΠβ.Αισχ.Αγαμ.177.
2.Παίζουμε εν ου παικτοίς = ασχολούμαστε επιπόλαια και αστόχαστα με πράγματα πολύ σοβαρά.
3.Πάντα δυνατά τω πιστεύοντι = ολα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει.
Πβ.Μαρκου Θ.23.
4.Παραβιάζω ανοικτάς θύρας = λέω ή προτείνω κάτι που έχει ήδη ειπωθεί ή γίνει.
5.Παρελθέτω απ’εμού το ποτήριον τούτο = μεταφ.Μακάρι να αποφύγω αυτή τη δοκιμασία,είθε να μην υποστώ αυτό το μαρτύριο.Ματθ.ΚΣΤ.39.
6.Πάρθιον βέλος = μεταφ.δόλια προσβολή ,ύπουλη φραστική επίθεση της τελευταίας στιγμής.
7.Πάταξον μεν άκουσον δε = χτύπησέ με αλλά άκουσέ με.Περίφημη φραση που είπε ο Θεμιστοκλής στον Ευρυβιάδη στο κρίσιμο συμβούλιο πριν από τη ναυμαχία στη Σαλαμίνα.
8.Περαν του δεοντος = Π.χ «Ο θείος μας είναι περαν του δέοντος καλός
και τον περνούν για αγαθιάρη»
9.Περί άλλΑ τυρβάζει = με άλλα (ασχετα πράγματα) ασχολείσαι.
Πβ.Λουκά Ι.41.
10.Περί όνου σκιάς = μεταφ. για ασήμαντα πράγματα.Προέρχεται από το γνωστό ανέκδοτο που είπε ο Δημοσθένης στους Αθηναιους(ενοικίαση όνου με ή ...χωρίς τη σκιά του)για να τους δείξει ότι ενδιαφέρονται για ασήμαντα πράγματα και όχι για τα σπουδαία.
Π.χ «Εδώ ήρθαμε για να μας πείτε το πρόβλημά σας και όχι για να μιλήσουμε περι όνου σκιας».
11.Πλην Λακεδαιμονίων = λέγεται συχνά για κάποιους που εσκεμμένα απου-σιάζουν από ένα έργο,μια προσπάθεια,κλπ.Προήλθε από τη γνωστή επιγραφή «Αλέξανδρος ο Φιλίππου και οι άλλοι ‘Ελληνες πλην Λακεδαιμονίων».
12.Πνέω τα μένεα = είμαι φοβερά θυμωμένος .
13.Πνέω τα λοίσθια = ψυχορραγώ,βρίσκομαι στα πρόθυρα του θανάτου.
14.Ποιον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων; = Τι κουβέντα βγήκε από το στόμα σου;Πώς τόλμησες να πεις κάτι τέτοιο;(Ομηρική φράση)
15.Που την κεφαλήν κλίνΗ = που να γείρει το κεφάλι,που να στηριχτεί.
Στη φράση «Δεν έχω που την κεφαλήν κλίνΗ».
16.Πριν αλέκτορα φωνήσαι = Π.χ «Μας έδωσαν τόσες υποσχέσεις πως θα τηρήσουν εχεμύθεια.Και όμως πριν αλέκτορα φωνήσαι διέδωσαν το μυστικό σε όλον τον κόσμο...».Πβ.Λουκά ΚΒ.61.
17.Προ οφθαλμών = στη φράση «Το έχω προ οφθαλμών» ,το έχω υπόψη μου, έχω κατα νου να το πραγματοποιήσω.
18.Προς άγραν = προς συλλογή .Π.χ «Προς άγραν ψήφων...».
19.Προς κέντρα λακτίζεις = ματαιοπονείς.Η επίθεσή σου εναντίον μου θα αποβεί στο τέλος εις βάρος σου.Το χτύπημά σου γίνεται boomerang.
Πβ.Πινδ.,Πυθ. ΙΙ.95. , Αισχ.,Αγαμ. 1624,κ.α
20.Προς το θεαθήναι = για τα μάτια ,για επίδειξη.
21.Πύρρειος νίκη = νίκη που συνεπάγεται όμως τεράστιες απώλειες.Νίκη που συνεπιφέρει και στον νικητή μεγάλη φθορά,έτσι ωστε να ισοδυναμεί με ήττα(Η φράση προήλθε από την αιματηρή νίκη του Πύρρου εναντίον των Ρωμαίων στην Ηράκλεια της Ιταλίας το 280 π.Χ .Πβ.επίσης Καδμεία νίκη.
• P-

1.Ρόδον το αμάραντον = λέγεται μεταφορικά συνήθως για κορίτσι αθώο και ανοιχτοκαρδο,που έχει χαρακτήρα αψογο και ύφος ανεπίληπτο(Ακάθ.υμνος).
2.Ρίπτω έλαιον εις την πυρά = υποδαυλίζω φιλινικία.

Πηγή Lexis Club της AcroBase ΒΒS από τον Γιάννη Παπαγεωργίου (General)
(Γινεται προσπάθεια να εντοπίσω και τα επόμενα γράμματα)
__________________
όταν γράφεται η ιστορία της ζωής σου,
μην αφήνεις κανέναν να κρατάει την πένα
Απάντηση με παράθεση
The Following 3 Users Say Thank You to Xenios For This Useful Post:
demigenie (10-05-10), pan00s (19-06-10), vgiagias (26-10-10)